ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ / ΝΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑΠΤΥ

από
μέσα σε Ιατρικα Νεα
πάνω σε 03 Φεβρουαρίου
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ
ControlBios Meter kit  Μετρητής Σακχάρου ΤD 4277 1179862
ControlTest Strips 50pcs  Ταινίες Μέτρησης 1179863
ControlBios Meter kit  Μετρητής Σακχάρου ΤD 4287 pico 1179864
ControlFine Lancets 50'   30G                                     Σκαρφιστήρες 1179865
ControlFine Safety Lancets 100pcs   28G                     Σκαρφιστήρες 1179866
ControlFine Pen Needles 4 mm  32G                           Βελόνες ινσουλίνης   100 pcs 1179867
ControlFine Pen Needles 5 mm  31G                           Βελόνες ινσουλίνης   100 pcs 1179868
ControlFine Pen Needles 6 mm  31G                           Βελόνες ινσουλίνης   100 pcs 1179869
ControlFine  Pen Needles 8 mm  31G                          Βελόνες ινσουλίνης   100 pcs 1179870
ControlFine Pen Needles 5 mm  31G                           Βελόνες ινσουλίνης   50 pcs 1179871
ControlFine Pen Needles 6 mm  31G                           Βελόνες ινσουλίνης   50 pcs 1179872
ControlFine  Pen Needles 8 mm  31G                          Βελόνες ινσουλίνης   50 pcs 1179873
ControlFine Pen Needles 4 mm  32G                           Βελόνες ινσουλίνης   50 pcs