ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Συσκευή μέτρησης και παρακολούθησης της γλυκόζης του αίματος. Το Control Bios είναι…
Ταινίες μέτρησης ControlStrips για χρήση με τον μετρητή σακχάρου ControlBios. Οι ταινίες…
Η Υψηλής ποιότητας βελόνες δειγματοληψίας - σκαρφηστίρες ControlFine (Sterile Lancets). Για να…
Υψηλής ποιότητας βελόνες ControlFine pen needles 4 χιλιοστών. Tα αποστειρωμένα βελονάκια ινσουλίνης…
Υψηλής ποιότητας βελόνες ControlFine pen needles 5 χιλιοστών. Tα αποστειρωμένα βελονάκια ινσουλίνης…
Υψηλής ποιότητας βελόνες ControlFine pen needles 6 χιλιοστών. Tα αποστειρωμένα βελονάκια ινσουλίνης…
Υψηλής ποιότητας βελόνες ControlFine pen needles 8 χιλιοστών. Tα αποστειρωμένα βελονάκια ινσουλίνης…